เกี่ยวกับเรา 

0909799353 , 0956327495

 

บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด
Pure Medical Plus CO.,LTD.
 

 

วิสัยทัศน์
พร้อมมุ่งมั่น พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ให้มี มาตรฐาน ระดับสากล

ทำงานเป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพ
พร้อมมุ่งมั่น เป็นหนึ่งเดียว

เพื่อบริการที่ได้มาตรฐาน และดูแลได้อย่างทั่วถึง

 

 

พันธกิจ
มุ่ง สู่ มาตรฐาน ระดับสากล
บริการดูแลลูกค้า และรับผิดชอบ ต่อสังคม
ได้อย่างทั่วถึง และเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ