Ultrasound 

0909799353 , 0956327495

Ultrasound

ลำดับโดย:
orderby
แสดง:
เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัด โดยใช้การรักษาด้วยคลื่นสั้น เพื่อสร้างความร้อนลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ การหดเกร็งของข้อต่อและการบรรเทาอาการปวด
ShortRehab Pro ST2300 เป็นเครื่องมือกายภาพบำบัดโดยการให้ความร้อนลักษณะเป็นคลื่นสั้น เพื่อลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อในชั้นลึก รวมถึงการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงบริเวณที่มีพยาธิสภาพ